Prva carska privilegija za Srbe u Carevini AustrijiPrivilegija za Rašane, donešene od cara Ferdinanda I
 5. septembar 1538, Linc


 

No comments:

Post a Comment