Uroš Desnica, političar

(Obrovac, 28.8.1874 - Split, 13.7. 1941)


Bio je jedan od prvaka dalmatinskih Srba, sudjelovao je u donošenju Zadarske rezolucije (17.10.1905). Nakon prvog svjetskog rata žestoko istupa protiv
talijanske okupacije Dalmacije. Pritvoren je u Italiji. Povezuje se sa Bisolatijem
i sarađuje u listovima 'Il Lavoratore' i 'L 'Umanita'. Za vrijeme kraljevine
Jugoslavije bio je predsjednik dalmatinske vlade, šestojanuarski senator, te
radikalni narodni poslanik.


   

No comments:

Post a Comment