Vojvoda Stevan Šupljikac

(Petrinja, 1786 - Pančevo, 1848)

Porijeklom iz porodice graničara, u austrijsku vojsku stupio 1805, a 1809 prešao u francusku vojsku, nakon dolaska Francuza u naše krajeve, te bio ađutant maršala
Marmona. Učestvovao sa Francuzima 1812. u pohodu na Rusiju. Nakon toga ponovo prelazi u austrijsku vojsku. Učestvovao 1848. u borbama protov talijanskih revolucionara, za vrijeme prvog talijanskog rata za ujedinjenje. Majska skupština 
Srba, ga je u Sremskim Karlovcima 1.V 1848. proglasila za vojvodu srpskog,
ali je ubrzo umro. U Pančevu danas ima spomenik, dok je u rodnoj Petrinji ostao
bez ulice koja je po njemu nosila ime do 1995.   

No comments:

Post a Comment