Podsjećanje na doseljavanje Srba u Žumberak


1538. god. (5. septembra) dade car Ferdinand povlastice Srbima što se naseliše
u sjevernoj Hrvatskoj, Car kaže, da mu je general Nikola Jurišić javio, da su se
doselili neki srpski ili racki (Servianos seu Rascianos) kapetani i vojvode s
narodom koji je pod njihovom vlašću. U toj se povelji doseljeni Srbi zovu
‘Serviani seu rasciani’ (5 puta) i Rasciani (1 put).


   

No comments:

Post a Comment