Budući kralj Petar I Karađorđević kao Petar Mrkonjić među ustanicima u bosansko-hercegovačkom ustanku 1875-1876


Ovo je mala crtica iz sjećanja kralja Petra.

' 6. februar 1876.

Vlada Ljota, ode u podne, mi u četiri sata. Dođemo u pol noći u Sisak.
Veliki sneg. Oko jednog sata posle ponoći krenemo za Glinu. U Petrinji
sastanem se sa učiteljom Martinovićem. Dođemo u šest sati ujutro u Glinu.
Čujemo da je Hubmajer otišao iz Jamnice. da su ga soldati uhvatili u Bešlincu,
sa njegovim ljudima i obezoružali ji. Kad su ji hteli internirati, a Hubmajer
uhvati dobro magnovenje i pobegne. Došao je u Glinu, i hoće sad da se smesti
u Žirovac, da ustroji jednu legiju o svom trošku, to jest pomoću Guteše. Docnije
doznamo da se sasvim drugojačije dogodilo.. '

   

No comments:

Post a Comment